רכבת אווירית של משקיעים ישראלים ממריאה בכל שבוע לקייב, בירת אוקראינה

רכבת אווירית של משקיעים ישראלים ממריאה בכל שבוע לקייב, בירת אוקראינה

טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע”ט – 2018

כספיהם של רוכשי דירה חדשה מקבלן מוגנים באמצעות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), בהן נקבעו חלופות שונות של מתן בטוחה בגין הכספים. לצד הבטוחות הנפוצות בשוק (ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח), מאפשר החוק במצבים מסוימים גם מתן בטוחה מסוג הערת אזהרה. לפי תקנה זו, נקבע לוח תשלומים, על פיו ניתן לגבות כספים מרוכש דירה חדשה, והוא יקבל בטוחה בדמות הערת אזהרה. לוח התשלומים שנקבע בשנת 1975 היה בהתאם להתקדמות קצב הבניה. המשרד בדק את הנתונים שהיוו בסיס לקביעת לוח התשלומים, ונמצא כי קיים צורך לעדכנו, בהתבסס על קצב התקדמות הבניה על פי שיטות הבניה כיום, על מנת להגן על כספי הרוכשים. דגש ניתן לפרויקטים של התחדשות עירונית מסוג חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ”א 38/1) כך שלראשונה נקבע לוח תשלומים ייעודי עבורם.למידע נוסף

רכישת נדל”ן ברומניה כאזרח זר לא אפשרית עפ”י החוק הרומני, יחד עם זאת ישראלים רבים מחזיקים נכסים מניבים ברומניה…. הכיצד?

החוק הרומני אינו מאפשר לאזרח זר החזקת נכס רומני, ובכל זאת – הישראלים מושקעים ומרווחים תשואות מהנדל”ן הרומני הצומח – כיצד זה אפשרי? החוק הרומני אינו מאפשר רישום בעלות בקרקע לאזרח שאינו אזרח האיחוד האירופי. הפתרון הנוהג כיום ברכישת דירה ע”י אזרח זר הינו רישום הערת אזהרה על החלק היחסי בקרקע המונעת מכירה.למידע נוסף

הצעת החוק השנייה להתמודדות עם “דייר סרבן”: “פינוי ובינוי (פיצויים) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)”

חוק פינוי ובינוי (פיצויים) נועד להתמודד עם הקושי באי-יציאתן לפועל של עסקאות פינוי ובינוי. קושי זה נוצר לאור התנגדות בלתי סבירה של אחד או יותר מבעלי הדירות, וזאת חרף העובדה ששיעור משמעותי מבין בעלי הדירות מעוניינים בעסקה.למידע נוסף

להוביל פרוייקט תמ”א 38

פרויקט התחדשות עירונית, כמו כל מיזם, צריך מישהו שיתחיל אותו. זה יכול להיות כל אחד מהבאים: בעל דירה בבניין, נציגות בעלי הדירות, מתווך יצירתי, קבלן חתימות ויזם, חברה מנהלת פרטית או החברה הכלכלית העירונית. לא צריך ידע מקצועי או מומחיות מיוחדת בשביל להתחיל פרויקט. צריך בעיקר יוזמה.למידע נוסף

תיקון לחוק פינוי בינוי(פיצויים)

חוק פינוי בינוי נחקק במטרה לעודד עסקאות של פינוי בינוי וזאת כדי לעודד התחדשות עירונית שיש בה להביא לניצול משאבי קרקע, לאפשר עתודות מגורים תוך כדי שיפור תשתיות והחזות העירונית וכן לסייע בהיבטים חברתיים.בנוסף החוק נועד כדי להתמודד עם תופעת “הדייר הסרבן”, תופעה בה פרויקטים רבים אינם יוצאים לפועל למרות רצונם של הדיירים, בשל התנגדות בלתי סבירה של אחד הדיירים לביצוע הפרויקט.למידע נוסף

בדיקות מקדמיות לפני רכישת קרקע

1.זהות בעלי הנכס
כאשר אדם מעוניין לרכוש קרקע, עליו לבדוק ראשית למי שייכת הקרקע, האם הקרקע הינה רכוש פרטי או האם היא שייכת לרמ”י, את זאת ניתן לבדוק ע”י הוצאת נסח טאבו באתר של לשכת רישום מקרקעין, או לגשת פיזית ללשכה שבשטחה נמצאת הקרקע. לעיתים ירשם בלשכת רישום המקרקעין, כי הקרקע שייכת לרמ”י, ואז על הרוכש לפנות לרמ”י בכדי לבדוק את זהות הבעלים, לעיתים יהיה כתוב כי הקרקע נמצאת בבעלות של חברה משכנת (כדוג’: עמידר, עמיגור) ואז על הרוכש לפנות לאותה חברה בכדי להוציא אישור על מצב הזכויות בקרקע.  באם הקרקע שייכת למנהל מקרעי ישראל, על הרוכש לבדוק את תוקף החכירה, לבדוק האם הזכויות מהוונות, כיוון שבכדי להוון את הזכות יש לשלם תשלום לרמ”י, לעיתים מדובר בסכום לא מבוטל, אשר יכולי להשפיע על כדאיות העסקה.למידע נוסף
דילוג לתוכן