“לקחו את הקרקע שלי והפקיעו אותה מבלי לעדכן אותי”

“לקחו את הקרקע שלי והפקיעו אותה מבלי לעדכן אותי”

מי יחתום על חוזה פינוי בינוי במקרה של יורשים ?!

דילוג לתוכן