30
יול

לראשונה בשוק ערבויות חוק המכר, הבטוחה השישית

משרד הבינוי והשיכון פרסם בחודש שעבר פיילוט חדש, שנועד להגן על הכספים של רוכשי דירות בפרויקטים של תמ”א 38/1 (חיזוק ועיבוי), ובכך יאפשר להם לקבל סוג נוסף של בטוחה בעת קניית דירה.

עד היום במסגרת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל”ה-1974, נקבע כי מוכר דירה רשאי לגבות כספים מרוכש, רק אם סיפק לו בטוחה מבין הבטוחות המפורטות בחוק.

במסגרת הפיילוט, לראשונה חברות נאמנות יוכלו להבטיח את כספי הרוכשים במקום הערות אזהרה, לאחר שיקבלו אישור על כך משר השיכון.

המהלך האמור נבע בין היתר עקב פסק דין תקדימי שנתן בית המשפט המחוזי במאי 2019, המבטל הערות אזהרה שניתנו לרוכשי דירות ובכך נפגע מעמדם של רוכשי הדירות אשר החזיקו בבטוחה מסוג הערת אזהרה ולאור כך בין היתר הביא את משרד השיכון למצב בו נדרשת חלופה נוספת למתן בטוחות.

פסק הדין של העליון אומנם עסק בפרויקט תמ”א 38, אך עו”ד זקמן מציין, כי השלכותיו עלולות להיות הרבה יותר רחבות.

“אומנם נסיבות פסק הדין היו חריגות, אך מרגע שניתן פסק הדין אשר ערער את מעמדה של הערת אזהרה – גם אם לכאורה עסק בפרויקטים מסוג תמ”א 38/1 (חיזוק ועיבוי) בלבד – המרחק קצר מאוד עד שהוא יתערער גם בעסקאות אחרות בהן נעשה שימוש בהערת אזהרה כבטוחה”.

אין ספק, שהפיילוט מביא עמו בשורה חדשה, יזמים יוכלו להרחיב את האפשרויות העומדות בפניהם בבואם להוציא אל הפועל פרויקט. ומהצד השני להגדיל את מגוון השירותים הניתנים על ידי הגופים החוץ בנקאיים לפרויקטים מעין אלו על חשבונם של הבנקים הגדולים וחברות הביטוח – דבר מבורך אשר יכול להביא להגדלת התחרות בתחום.