12
דצמ

איסור ייצוג בתביעות דייר סרבן

מה מותר ומה אסור למייצגים של הדיירים ושל היזם בפרויקטים התחדשות עירוניתקישור להחלטת ועדת האתיקה הארצית

בהתאם לגילוי דעת של ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין (גילוי דעת את/ 135/21), החל מה-20 לחודש דצמבר (לאחר תקופת התארגנות) חל איסור על עו”ד המייצגים דיירים או יזמים בפרויקט של התחדשות עירונית (לרבות עורכי דין ממשרדם) לייצג את בעלי זכויות בתביעת דייר סרבן וזאת בשל החשש מניגוד עניינים שעלול להתעורר