06
ספט

התנהלות דיירים בהתחדשות עירונית – טיוטה של הרשות ונייר עמדה של לשכת עורכי הדין

לטיוטת הרשות הממשלתית

נייר עמדה של לשכת עורכי הדין

חוו”ד התנהלות עורכי הדין