24
יול

חתימה דיגיטלית

החלטת ועדת האתיקה בנושא אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין

כתבה – ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין אישרה אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין