15
יונ

מצוקת השוכרים בצל משבר הדיור

הזכות הבסיסית לדיור במדינת ישראל בסכנה

מתי רשאים לחייב שוכר לשלם דמי תיווך על פי חוק השכירות?

סעיף 25ט לחוק השכירות והשאילה קובע ששוכר הדירה לא יישא באופן ישיר בתשלום דמי תיווך שהתחייב המשכיר לשלם למתווך במקרים שבהם המתווך פעל מצד המשכיר (הבעלים) בלבד.

חשוב לציין, אם המתווך פעל מטעם שני הצדדים, קרי גם מטעם השוכר והחתים אותו על התחייבות לתשלום דמי תיווך, על השוכר גם לשלם את דמי התיווך, אליהם התחייב בחתימה על המסמך. אך לא ישלם השוכר את דמי התיווך שהתחייב המשכיר לשלם למתווך.

מוזמנים לצפות בשידור מתוך כאן 11(57:55) – עו”ד אברהם ללום ראש הפירמה.