14
יונ

תיקון 9 לחוק המכר

בשורה או גזרה על שוק הדיור ?!