07
יונ

תיקון מוצע 9 לחוק המכר דירות

לשכת עורכי הדין מצטרפת לארגון בוני הארץ לקראת הדיון מחר בועדת הכספים. עורך דין אברהם ללום המשנה לראש הלשכה – “התיקונים המוצעים אשר מבקשים לכאורה “להיטיב” עם הציבור, אך בפועל משיגים את המטרה ההפוכה מהווים פגיעה בציבור רוכשי הדירות בישראל’.

נייר עמדה מטעם לשכת עורכי הדין לקראת דיון בועדת הכספים

הצעת החוק