03
מאי

הבוקר פורסם תזכיר הצעת חוק ממשלתית להערות הציבור במסגרת תיקון לחוק המכר. עו”ד אברהם ללום משנה לראש לשכת עוה”ד בישראל תוקף את הודעת שר השיכון בחריפות.

עו”ד ללום –

“מדינת ישראל מייצרת הליכים בירוקרטיים שמהווים חסם משמעותי לעמוד במועדים ובמקום לתת פתרון אמיתי לחסמים, שר השיכון עם כל הרצון הטוב חודשים ספורים לפני בחירות צפויות מנסה לייצר מצג לציבור שדואגים לרוכשי הדירות. התוצאה הישירה תביא להארכת המועדים הקבועים בהסכמים ועלייה במחירי הדירות. שכ”ט עו”ד נועד להגן על רוכשי הדירות ולייצר מחויבות לרישום הבית המשותף ולכן הניסיון להציג חסכון (5000 שקלים) מהווה זלזול בציבור. 5,000 שקל שיתוספו במחיר הדירה לא באמת מייצרים פתרון מלבד סיסמאות על חשבון ציבור עו”ד. החוק פוגע בצורה קשה ובלתי מידתית בחופש העיסוק של עורכי הדין, וכופה עליהם את גובה שכר-הטרחה בניגוד לרצונם ולכללי האתיקה שלהם. אנו יכולים לקבל כלשכה שיש להגביל את נושא המדד על מרכיב הקרקע וזה מקובל, אך טרם נמצאה נוסחה מתאימה וראוי למנות גורם חיצוני שיציע נוסחה מקובלת שלא תתחשב במרכיב הקרקע וזו תהיה בשורה חלקית לציבור. לגבי מועד המסירה רצוי שהמדינה תפתור את הבירוקרטיה ולא תפיל על היזמים אחריות לתקלות לכאורה של רשויות המדינה שגורמות פעמים רבות לאיחורים באופן לא מוצדק”.

תזכיר חוק המכר (דירות) (תיקון מס’ 9), התשפ-ב-2022