10
מרץ

התיקון לחוק שיחיליף את תמ”א 38 יעלה לקריאה שנייה ושלישית השבוע

אלה הם עיקרי תיקון החוק:

  1. בפרויקטים של הריסה ובנייה ומחדש יוקצו לרשויות המקומיות 10% משטחי הבנייה לצורכי ציבור.

בפרויקטים של תוספת קומות על בניין יוקצו להן 7% משטחי הבנייה לצורכי ציבור.

עד עתה לאחר אישור תוכנית בנייה יש הליך בירוקרטיה נפרד להוצאת היתרי בנייה.

ועדת הפנים הקציבה למשרד הפנים 120 יום להכנת תקנות שמסדירות את ההליך הזה.

  • עד כה, היה חייב שני סבבים של שמיעת התנגדויות. מעתה, בכל החלטה על הפקדת תוכנית, הבקשה להיתר תתנהל במקביל ויתנהל הליך אחוד של שמיעת התנגדויות.
  • בהריסה ובנייה: 400 % בנייה מהקיים.

בחיזוק ועיבוי: 200% בנייה מהקיים.

  • בתוכנית במסלול הריסה ובניה מחדש:

רשאית הוועדה מקומית לכלול הוספת שימושים לצרכי ציבור, וכן הגדלת השטח הכולל המותר לבניה, ובלבד שהשטח המיועד לשימושי ציבור לא יעלה על 10% מסך השטח המותר לבניה לאחר הגדלתו. צרכי ציבור אלה יוכלו להיות גן ילדים, מעון לגיל הרך, צרכי חינוך, רווחה או מרפאה.

בתוכנית במסלול חיזוק ועיבוי:

תוכל הוועדה המקומית לכלול הגדלת השטח המותר לבניה לשם צרכי ציבור, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבניה  לא יעלה על 14% מסך השטח שהוגדל.

  • אין פטור יותר מהיטל השבחה בפרויקטים: 25% היטל השבחה!!