15
פבר

חושב להעסיק פרילנסר? אולי כדאי לחשוב שוב

לפני כשנה, בית הדין הארצי לעבודה נדרש פעם נוספת לקביעת קיומם של יחסי עבודה בדיעבד, עת ההתקשרות המקורית היתה התקשרות בין מזמין לבין פרילנסר (עצמאי) ואפילו אם הוסכם במפורש שלא מתקיימים יחסי עבודה.

במסגרת פסק הדין נקבע כי ככל שנקבע שהתקיימו יחסי עבודה הרי שגם אם לאחר שנמצא שלא היתה פגיעה כלכלית בפרילנסר שהוכר כעובד מאחר והתגמול כפרילנסר שיקף גילום כלכלי של הזכויות שהיה מקבל כשכיר מעבר לשכר (פנסיה, פיצויי פיטורים, חופשה וכו’), ניתן לפסוק לזכותו פיצוי לא ממוני. על המעסיק לשכנע את בית הדין לעבודה שאין מקום לפסיקת פיצוי לא ממוני.

כמו בנוגע לפיצוי לא ממוני אחר – שיעור הפיצוי שיפסק לטובת אותו פרילנסר שנקבע שבדיעבד שהוא עובד, הוא בשיקול דעתה של הערכאה השיפוטית.

מאז, ניתנו מספר פסקי דין בהם נפסק פיצוי לא ממוני. בחלקם הפיצוי הלא ממוני נפסק לפיצוי הממוני שנפסק בשל הפגיעה הכלכלית שהוכחה ולעיתים זהו הסכום היחידי שנפסק לטובת אותו פרילנסר שנקבע שבדיעבד שהוא עובד.

עד עתה, ניתן למצוא פסיקות שקבעו פיצוי לא ממוני בשיעור של עשרות אלפי ש”ח במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי אף נפסקים סכומים גבוהים יותר. במקרה מסוים במגזר הציבורי, אף נפסק פיצוי לא ממוני של 350,000 ₪ כאשר על הפרשי שכר והודעה מוקדמת נפסקו פחות מ-50,000 ₪.

לכן, התקשרות עם פרילנסר מחייבת מחשבה מראש במישור העסקי וליווי משפטי.