25
נוב

קידום תזכיר חוק להסדרת פעילותן של קבוצות רכישה

סוגיית תזכיר חוק להסדרת פעילותן של קבוצות רכישה, עולה שוב לדיון, שלוש שנים לאחר שאושרה על ידי וועדת השרים לענייני חקיקה, וזאת כדי לצמצם את הסיכון שרובץ על חברי הקבוצה.

תזכיר החוק כולל למשל הוראות בדבר איסור על ארגון, פרסום או שיווק קבוצת רכישה לגבי מקרקעין שלא קיימת לגביהם תוכנית מפורטת, חובת גילוי בפרסום ובשיווק למי שברצונו להצטרף לקבוצת רכישה, ההוצאות הכספיות אשר יוטלו על חברי הקבוצה יהיו בהתאם להערכת שמאי בלבד ועוד.

נכון להיום, קיים צורך ציבורי בקידום החקיקה, ועשיית סדר בכל הקשור לפעילותן של קבוצות הרכישה. 

התזכיר