25
נוב

איך מעסיקים עובדי ניקיון ולא מסתבכים סתם?

רבים, כולל משקי בית, מעסיקים עובדי ניקיון. רבים מהמעסיקים, פעמים רבות בשל חוסר מודעות, מבצעים טעויות שעלולות לעלות להם ביוקר.

בעקבות שאלות שהגיעו אלינו במהלך החודש האחרון – כמה הצעות שישמרו על המעסיקים ועל עובדי הניקיון:

לגבי המעסיקים ישירות – כולל משקי בית – שלמו לעובדי הניקיון מגיעות כל הזכויות שמגיעות לכל עובד אחר. אם הסיכום עם העובד הוא על שכר נטו – יש לקחת בחשבון את העלויות הנוספות שמעבר לשכר.
הימנעות מתשלום של זכות עלולה לחשוף את המעסיק גם לתביעה של העובד, גם לקנס מינהלי ולעיתים גם לכתב אישום פלילי.

למעסיקים עובד במשק הבית חשוב להדגיש במיוחד שאתם חייבים לבצע הפרשות לפנסיה ולביטוח לאומי. אם לא תעשו זאת, אתם מסתכנים באופן לא פרופורציונאלי. במקרה וחלילה העובד נפצע או נפטר, אפילו לא בזמן העבודה, אתם עלולים להיות מחויבים בתשלומים גבוהים בהרבה מהסכום שהייתם משלמים על ההפרשות שהייתם מחויבים לבצע.

לגבי המעסיקים בעקיפין (באמצעות עסק אחר) – תבדקו האם לקבלן יש רישיון קבלן שירות בתחום הניקיון וכן תבדקו שהוא משלם את כל הזכויות לעובדים שלו לפי צו ההרחבה הענפי.

אין לקבלן רישיון או הוא לא משלם את כל הזכויות – תמצאו קבלן אחר. למעסיקים שמעסיקים ארבעה עובדי ניקיון או יותר – תדרשו מהקבלן בנוסף גם אישור של בודק שכר על תקינות העסקת העובדים וכן תיידעו את העובדים איך הם יכולים לפנות אליכם ככל שמתעוררת אצלם בעיה.