28
אוק

העלאת הגיל בו נשים זכאיות לפרוש לפנסיה

חוק גיל פרישה, תשס”ד-2004 קובע כי לנשים יש זכות לפרוש לפנסיה עוד לפני הגיען לגיל פרישת חובה (67).

אחרי שנים רבות של דיונים, החליטה לאחרונה הכנסת לאשר תיקון לחוק. על פי התיקון לחוק, הגיל בו נשים שנולדו משנת 1960 ואילך יהיו זכאיות לפרוש ילך ויגדל במשך עשור.

מדי שנה יתווספו עוד כמה חודשים לגיל בו העובדות יהיו זכאיות לפרוש לפנסיה עד שגיל הפרישה יעמוד על 65 במקום 62 היום:

שנת לידהגיל פרישה
היום62
196062 וארבעה חודשים
196162 ושמונה חודשים
196263
196363 וארבעה חודשים
196463 וששה חודשים
196563 ותשעה חודשים
196664
196764 וארבעה חודשים
196864 וששה חודשים
196964 ותשעה חודשים
197065

חשוב לשים לב, הזכות לפרוש לפני גיל 67 היא זכות של העובדת בלבד. מעסיק שייזום סיום העסקתה של עובדת רק בשל הגיעה לגיל בו היא רשאית לפרוש לפנסיה, מפר את הדין.

ההשלכות של הפרת הדין במקרה זה יכולות להיות הן אזרחיות והן פליליות וייתכן אפילו שבית הדין לעבודה יכפה על המעסיק את המשך העסקתה של העובדת.