30
ספט

פנסיה תקציבית – לא בהכרח מה שחשבתם

לאחרונה, במסגרת דיוני התקציב, חזרה לכותרות הפנסיה התקציבית בשירות המדינה. ביקורות קשות נשמעו מגורמים שונים וחלקן גם מוצדקות.
חלק נכבד מהביקורות היה על כך שמדובר בפנסיות גבוהות שעלותן היא על הציבור. אלא שלא תמיד כך המצב.
לפני כמה חודשים פנה למשרדנו עובד מדינה לשעבר שנאלץ לסיים את עבודתו בגלל נכות. הפנסיה התקציבית שלו עמדה פחות מ-4,800 ₪ ברוטו.
הוא הציג בפנינו התכתבויות – שלו ושל ארגון העובדים שלו – עם המדינה במסגרתן טען כי החישוב של הפנסיה שלו שגוי והוא זכאי לפנסיה גבוהה יותר. מההתכתבויות בעיקר עלה שהמדינה אינה עונה לפניות וכאשר ענתה עשתה זאת בתמציתיות ומבלי לפרט את הנמקותיה.
משרדנו פנה שוב לממונה על הגמלאות וכאשר גם פנייה זו לא נענתה בית הדין לעבודה נתבקש לחייב את המדינה לתקן את הפנסיה התקציבית לה זכאי הלקוח.
הפנייה לבית הדין הובילה את הממונה על הגמלאות לבחון ברצינות את הטענות ועוד בטרם נערך דיון בבית הדין לעבודה הגענו להסכמה לפיה הלקוח יקבל כ-90,000 ₪ הפרשים רטרואקטיביים. כמו כן, הפנסיה התקציבית לה הוא זכאי מדי חודש תתוקן כפי שנטען על ידינו שיש לתקנה. משמעות התיקון היא שהפנסיה התקציבית תגדל בכ-20%.
כלומר, לא כל מקבלי הפנסיות התקציביות הם פנסיונרים אמידים. הלקוח שלנו, גם לאחר התיקון, לא הפך להיות כזה, אבל הצלחנו להטיב את מצבו באופן משמעותי.