29
אוג

זכויות עובדים בחגים

חגי תשרי בפתח וכדאי לרענן כמה כללים בסיסיים בנוגע לזכויות עובדים בחגים:

  • עובד שעתי זכאי לקבל דמי חגים אם הוותק שלו אצל המעסיק הוא שלושה חודשים או יותר וכן הוא עבד ביום שלפני החג וביום שאחרי החג אלא אם ההיעדרות שלו באחד או בשני הימים הללו אושרה על ידי המעסיק;
  • עובד חודשי זכאי למשכורתו הרגילה בחודש שיש בו חג בלי קשר לוותקו ואינו זכאי לתגמול נוסף;
  • ערב חג הוא יום עבודה רגיל למעט שמספר השעות הרגילות בו הוא שבע שעות. ניתן להפחית יום חופשה מלא לעובד שלא עבד בערב חג;
  • ימי חול המועד הם ימי עבודה רגילים לחלוטין;
  • מעסיק שמעוניין להוציא את עובדיו לחופשה של שבעה ימים רצופים או יותר רשאי לעשות כן ובתנאי שיודיע על כך 14 יום מראש;
  • אין חובה לתת שי לחג.

ייתכן ולעובדים יש זכויות מטיבות. ההטבה יכולה להיות חלק מהסכם העבודה האישי, הסכם קיבוצי, צו הרחבה ואף בנוהג.
למשל מעסיקים רבים מטיבים בכל הנוגע לערבי חג ובנוגע לעבודה בחול המועד. כמו כן, יש ענפים במשק בהם צווי ההרחבה קובעים חובה לתת לעובד שי לחג ואצל מעסיקים רבים אחרים מתן השי לחג הוא נוהג.