04
אוג

אתגרים משפטיים בתחום הפרופטק

תחום ה- PropTech מתייחס לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כדי לשפר, לייעל ואף לשנות מן היסוד את תהליכי העבודה בתחום הנדל”ן ובין השאר – הדרכים בהם אנו רוכשים, משכירים, מתכננים, בונים, מנהלים וממנים פרויקטים של בניה למגורים ולמסחר.

כיוון מעניין ומאתגר במיוחד בתחום זה הינו חשיבה “מחוץ לקופסא” וניסיון למצוא ולפתח פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לעקוף מכשולים שעומדים היום בדרכם של פרויקטים רבים. כך למשל טכנולוגיות שיאפשרו טכניקות חדשות של מימון כגון מימון קבוצתי, טכנולוגיות שיאפשרו שיתוף פעולה בין פרויקטים שונים, הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע, באופן החוסך בזמן ובמשאבים ומונע התנגשויות והתנגדויות שתוקעות כידוע פרויקטים רבים, ועוד.

לצד היתרונות הרבים בתחום הפרופטק, קיימים בתחום זה גם אתגרים וסיכונים רבים הדורשים, בין השאר, התייחסות ופתרונות משפטיים יצירתיים. כך למשל, עריכת הסכמים בתחום הפרופטק יכולה לעורר סוגיות סבוכות וחדשניות של חלוקת אחריות חוזית ונזיקית, פטנטים, שימוש בטכנולוגיות תוך שמירה על סודות מסחריים, שימוש במאגרי מידע ועוד. זאת כמובן לצד הסוגיות המורכבות הרבות המתעוררות ממילא בהסכמים בתחום הטכנולוגיה, המימון והנדל”ן.

הפתרון לאתגרים אלה נעוץ מחד גיסא, בהיכרות מעמיקה עם תחומי הידע הרלוונטיים, ומאידך גיסא, בחשיבה יצירתית וגיבוש הפתרון המתאים לכל לקוח ולכל עסקה.

נשמח לעמוד לשירותכם ולצלוח ביחד את כל האתגרים.