02
אוג

עסקת החבילה במשק חייבת לכלול תמריץ לתפוקת עובדים

תמריץ מודל תגמולים: שינויים נדרשים בתוכנית הכלכלית החדשה

הקורונה הציפה את הצורך לחשוב מחדש על מודל התגמול לעובדים במשק. עד היום, המודל העיקרי היה תגמול על פי זמן העבודה וגם מודלים אחרים היו תלויים במידה רבה בשעות העבודה של העובד.
כדי להמריץ את המשק, לייעלו ולקדמו ראוי לדעתנו שעסקת החבילה תכלול אפשרות שתתבסס כולה על תגמול לפי התפוקה של העובד וזאת ללא קשר לזמן העבודה שהוא משקיע. במודל החדש, הזמן (שעה/יום/חודש) כבר לא יהיה שחקן, גם לא משני.
גם במקרה בו על פי הדין הנוכחי עובד היה זכאי לגמול שעות נוספות ביום מסוים, הוא לא יהיה זכאי לגמול זה אלא רק לגמול לפי תפוקה. גם במקרה בו על פי הדין הנוכחי המעסיק זכאי להפחית את הגמול בגין השעות שעובד לא ביצע בפועל, המעסיק לא יוכל לעשות זאת ויצטרך לשלם את הגמול לפי תפוקה.
את הזכות לבחור בין המודל החדש לבין המודל הישן יש להשאיר, לפחות בעיקרה, לצדדים ליחסי עבודה.