21
יול

חוק ההסדרים – 2021

חוק ההסדרים מאגד בתוכו חוקים ותיקוני חקיקה בנושאים שונים, וביניהם נושאי דיור ותשתיות.

מדובר בהליך חקיקה שמקשה מאד על קיומו של דיון מעמיק וממצה, ואשר פוגע ביכולתם של מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת לגבש עמדה מבוססת לגבי כל אחד מהנושאים המופיעים בהצעת החוק.

בטיוטת חוק ההסדרים לשנת 2021, מוצע למשל, הוספת יחידות דיור ע”י המרת שטחי תעסוקה למיקרו דירות, דירות להשכרה, מעונות סטודנטים ודיור מוגן.

עוד מוצע שביחס למתחמי פינוי-בינוי ייקבע שיעור היטל השבחה אחיד בשיעור של 25%. על אף האמור מוצע כי הרשות המקומית תהיה רשאית לחלק את השטחים שבתחום שיפוטה לאזורים שונים, ולקבוע שלוש מדרגות מיסוי: פטור מלא, היטל בשיעור של 25%, והיטל בשיעור של 50%. 

לאור פרסום הטיוטה, לאחרונה הוגש נייר עמדה מטעם פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין בראשות המשנה לראש הלשכה והיו”ר המנהל – עו”ד אברהם ללום.

במסגרת נייר העמדה נרשמה התייחסות לנושאים שונים הקשורים לתחום המקרקעין, למשל, הוצע לקבוע כי שיעור היטל ההשבחה יעמוד על שיעור של 25% בלבד והרשות תהיה רשאית לקבוע עליה בשיעור היטל ההשבחה, רק לאחר שנערכה בדיקה כלכלית ראויה, ונמצא כי שיעורי הרווח מצדיקים זאת.

לינק לפרקים רלוונטיים בחוק ההסדרים ולנייר העמדה:

פרק רמי, תכנון והגנת הסביבה

פרק התחדשות עירונית

פרק הסבת מגורים למעונות

נייר העמדה