21
יול

חוק ההסדרים – 2021

חוק ההסדרים מאגד בתוכו חוקים ותיקוני חקיקה בנושאים שונים, וביניהם נושאי דיור ותשתיות. מדובר בהליך חקיקה שמקשה מאד על קיומו של דיון מעמיק וממצה, ואשר פוגע ביכולתם של מקבלי...

קראו עוד