24
מאי

קבוצת רכישה או יזמות בתחפושת?

עד לתיקון מס’ 69 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג- 1963 (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין”) לא נקבעה הגדרה בחוק למונח “קבוצת רכישה”. במסגרת תיקון זה נקבע, בין היתר, כי...

קראו עוד