01
מרץ

היערכות נכונה להליך המשפטי לאור תקנות סדר הדין האזרחי החדשות

אף שאנו רק בתחילתה של השנה, נדמה כי איש לא יתווכח על כי האירוע המשפטי המרכזי של השנה כבר ארע. הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי הכתה גלים רבים, סערה של ממש, בעולם המשפט. עשרות ואף מאות אלפי מילים נכתבו כבר על משמעות הרפורמה מבחינת עורכי הדין ומבחינת ניהול ההליכים המשפטיים. ברשימה קצרה זו אבקש לעמוד על פרספקטיבה מעט שונה, על נקודת מבטו של הלקוח. הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי מחייבת לא רק את עורכי הדין בבחינה מחודשת של פעולות מוכרות היטב, אלא גם חשיבה, ובעיקר היערכות שונה, מצידם של הלקוחות. תקנות סדר הדין האזרחי החדשות קובעות כללים ברורים, וקשיחים למדי, לניהול ההליך המשפטי. התקנות קבעו כללים ביחס להיקף ולמבנה של כתבי הטענות, הסדירו הליכים מקדמיים שהצדדים מחויבים לקיים ביניהם (לרבות הליכי הידברות בין הצדדים, גילוי מסמכים ומענה לשאלות); קבעו כללים לגבי הגשה מוקדמת של רשימת בקשות ביניים שבדעת הצדדים לבקש והגשה מוקדמת של רשימת העדים שבדעת הצדדים לזמן; ויצקו תוכן רב לדיון קדם המשפט בהליך אשר צפוי להפוך לשלב מהותי, במקרים רבים אף מכריע, בהליך. בנוסף שונו הכללים הנוגעים להבאת העדויות, והמגמה הברורה הינה כי הבאת הראיות ושמיעת העדים תעשה בעל פה (להבדיל מהגשת תצהירים כתובים) וכי גם הסיכומים בהליך (בהם מובאים לרוב הטיעונים המשפטיים העיקריים) ייעשו בדרך כלל בעל פה. שינויים אלה מטים את המשקל בניהול ההליך ביתר שאת לתחילתו של ההליך. היערכות מקצועית של עורך הדין מחייבת היכרות מעמיקה ויסודית של עורך הדין כבר בתחילת הדרך עם כל העובדות והראיות, לרבות עדים פוטנציאליים; וכן מחקר משפטי יסודי מוקדם ביחס לכל הסוגיות העולות בתיק. מבחינת הלקוח משמעות הדברים ברורה – לקוח הצופה הליך משפטי (בין כתובע ובין כנתבע) יעשה נכון אם יקפיד, ביתר שאת, על ריכוז כל המסמכים והראיות הרלוונטיים המצויים בידיו והעברתם לידי בא כוחו מוקדם ככל הניתן, יבחן היטב אילו ראיות נוספות ניתן אולי להשיג באמצעים אחרים, ויבחן היטב גם אילו עדים ביכולתו להביא לתמיכה בטענותיו. מיותר כמעט גם לציין שעל הלקוח להיערך מבחינה כלכלית לניהול הליך שעלול לדרוש הוצאות מרובות כבר בתחילתו של ההליך (עובדה שאף עלולה להקשות על סיום ההליך בדרך של פשרה). בנסיבות אלה גוברת מאד החשיבות של בחירה מהירה ונכונה של עורך הדין המייצג וזאת הן מצידו של התובע; והן, ואולי בעיקר גם דווקא מצידו של הנתבע, אשר מטבע הדברים נגרר להליך בעל כורחו ונדרש להיערך לניהולו בפרק זמן מוגבל. משרדנו מתחייב למתן שירות מהיר, איכותי וללא פשרות בכל הליכי הליטיגציה, לרבות המורכבים ביותר, וזאת בעלות הוגנת ותוך דגש רב על מקצועיות ועל זמינות מלאה ללקוח בכל צרכיו.