19
פבר

כנס חירום של לשכת עוה”ד בנושא קבוצות רכישה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001116535

בכנס יעלו לדיון כמה הצעות להסדרת התחום, ביניהן האפשרות לחייב קבוצות רכישה שבהן יותר מ-10 רוכשים במינוי נאמן ■ במקביל מוצע לקבוע תקנון אחיד שיחול על כלל קבוצות הרכישה, ולא תקנון לכל קבוצה בנפרד.

בלשכת עורכי הדין החליטו לערוך כנס חירום בנושא קבוצות הרכישה – כך נודע ל”גלובס”. בכנס, שאותו מארגן פורום המקרקעין של לשכת עורכי הדין ביום שני הבא, ידונו במצב הקיים בתחום ויעלו הצעות להסדרת התחום. במקביל, בכוונת פורום המקרקעין לגבש הצעת חוק בנושא ולקדם אותה בהקדם האפשרי.

“אנחנו בלשכת עורכי הדין רואים החשיבות בקידום רגולציה בתחום קבוצות הרכישה על-מנת להסדיר את התחום, כך שחברי קבוצות הרכישה יהיו מוגנים, ושקבוצות הרכישה יפעלו במסגרת אחידה, כפי שהן אמורות לפעול וכפי שמתנהלות חלק מהקבוצות היום”, כך מסביר עו”ד אברהם ללום, יו”ר משותף של פורום המקרקעין וסגן יו”ר הלשכה. “מדובר גם באינטרס של מארגני קבוצות הרכישה וגם של חברי הקבוצה”, הוסיף עו”ד ללום.

ל”גלובס” נודע כי בכנס יעלו לדיון כמה הצעות להסדרת התחום, ביניהן האפשרות לחייב קבוצות רכישה שבהן יותר מ-10 רוכשים במינוי נאמן שיבדוק את הפעולות הכספיות של הקבוצה, יקבע את כללי הנאמנות ויוודא שקיימת שקיפות מלאה בפעילות הקבוצה. במקביל מוצע לקבוע תקנון כללי שיחול על כלל קבוצות הרכישה, ולא תקנון לכל קבוצה.

עוד הצעה שצפויה לעלות היא שמארגני קבוצות רכישה יקבלו בשלב הראשון עד 15% מגובה דמי הארגון, ורק עם קבלת היתר הבנייה יקבל המארגן תשלום נוסף, ויתר הכספים ישולמו בהתאם לקצב התקדמות הבנייה הקבוע כיום בחוק מכר דירות. במקביל מציעים לשכת עורכי הדין אף להוביל לכך שמארגן קבוצת רכישה יהיה מחויב למועד הוצאת היתר הבנייה.

בעבר עלו יוזמות חקיקה שונות לגבי קבוצות רכישה, אך הן לא הבשילו לידי מימוש. במשרד הבינוי והשיכון מודעים לבעייתיות של התנהלות חלק מהקבוצות כבר זמן רב, וייתכן כי המקרה של ענבל אור יוביל לשינוי בגישת המשרד לנושא.