28
דצמ

האם ניתן לחייב עובד להתחסן לקורונה?


בימים האחרונים פונים אלינו מעסיקים ועובדים בשאלה האם ניתן לחייב עובד להתחסן לקורונה?

התשובה לשאלה הזו פשוטה – לא.

האם יכול להיות שלסירוב להתחסן תהינה משמעויות על יחסי העבודה?
התשובה לשאלה הזו מורכבת ותלויה במידה רבה מאוד בנסיבות הספציפיות. מקרים בהם העובד יכול לבצע את עבודתו מהבית כנראה ייבחנו אחרת ממקרים בהם הנוכחות הפיזית בחצרי המעסיק היא קריטית לצורך ביצוע העבודה.
המעסיק חייב בחובת יצירת סביבת עבודה בטוחה ועל כן נראה שפעילות שלו שתוביל את עובדיו להעדיף את ההתחסנות תתקבל לרוב כצעד לגיטימי. יחד עם זאת, חשוב לשים לב שכל פעולה יכולה להביא לתוצאה אחרת מזו לה התכוון המעסיק. כך למשל, מתן תמריץ כספי לעובד שיתחסן, עלול בעתיד לחייב את המעסיק להתמודד נגד טענות של עובד שהתחסן כלפיו ככל שהחיסון יוביל לחולי של העובד.