24
יונ

מכה לעורכי הדין: המדינה ממליצה להגביל את שכר הטרחה במיזמי התחדשות עירונית