18
יונ

משמעויות אפשריות על אי הקפדה על התו הסגול בכל הנוגע ליחסי העבודה

חובות הנאמנות, האמון ותום הלב המוגברות של הצדדים ליחסי עבודה צריכות להוביל את כל הצדדים לנהוג בהתאם לכללי התו הסגול (הכולל הצהרת בריאות, שמירה על מרחק, מניעת התקהלויות ועוד).

אבל מהן התוצאות האפשריות במישור יחסי העבודה אם בכל זאת הופרו כללים אלו?

  1. המעסיק עלול להיות מחויב בתשלום שכר לעובדיו עת מקום העבודה סגור בשל הפרת התו הסגול – על פי הפסיקה העקבית של בית הדין לעבודה כאשר לא מתקיים אילוץ חיצוני המונע את עבודתו עסקו, על המעסיק לשלם שכר לעובדיו גם אם לא סיפק להם עבודה בפועל בשל סיכון חיצוני שהתממש. סגירת שערי העסק עקב הפרת הוראות התו הסגול היא אומנם תוצאה של מעורבות משרד הבריאות אך נראה כי מאחר והיה בידיו של המעסיק למנוע את הסגירה באמצעות הקפדה על הכללים הוא זה שיצטרך לשאת בתוצאות ולשלם שכר לעובדיו, למעט אולי אלו שיצליח להוכיח כי הם אלו שהפרו את כללי התו הסגול.
  2. כאשר המעסיק אינו מקפיד על הוראות התו הסגול ייתכן וקמה לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר ואולי לפיצוי כספי אחר – לפני 50 שנה בית הדין האזורי לעבודה קבע שיש לזכות עובדת בפיצויי פיטורים בדיוק עובדת במפעל התפטרה מעבודתה לאחר שנדבקה בכינים מעובדת אחרת וגם לאחר שפנתה למעסיק על מנת למנוע הידבקות נוספת התברר לה כי המעסיק לא עשה דבר. מאז, במיוחד לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ההקפדה על חובת המעסיק לשמור על תנאים הולמים ועל בריאותו של העובד רק חודדה ולמשל מעסיק חויב בתשלום פיצוי בסך 25,000 ₪ לעובד מאחר שלא מנע עישון במקום העבודה, על אף קיומו של חוק מחייב. כלומר, ייתכן ואי הקפדה של המעסיק על הוראות התו הסגול תוביל עובדים להתפטר ולדרוש פיצויי פיטורים מלאים ואף פיצויי מעבר לכך .

  3. עובד שאינו מקיים את הנחיות התו הסגול עלול שלא לקבל שכר ביום ההפרה – פסיקות של בתי הדין לעבודה קבעו שאין די בהגעה פיזית לעבודה אלא צריך שזו תהיה העבודה שהמעסיק הציע. לפני שנה בדיוק בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדת בנק אינה זכאית לשכר עבודה על אף שהתייצבה באופן  קבוע במקום העבודה וזאת מאחר וסרבה להצעות הבנק לאייש שלל תפקידים לאחר שתפקידה התייתר בשל התפתחות טכנולוגית. במקרה אחר נקבע כי עובד שהגיע לעבודה אך הודיע שאינו יכול לבצעה בשל מגבלה רפואית אינו זכאי לשכר. לאור פסיקה זו ייתכן ועובד שאינו מקיים את ההנחיות של התו הסגול לא יהיה זכאי לתשלום שכר. בעוד שסירוב לחתום על הצהרת בריאות הוא המקרה הברור יותר בהקשר זה הרי שהיעדר זכאות לשכר במקרה של הפרה אחרת הוא פחות ברור.
  4. עובד שאינו מקיים את הנחיות התו הסגול מפר את המשמעת וייתכן ויפוטר בשל כך – הנחיות המעסיק הדורשות מעובד לקיים הוראות התקנות לשעת חירום הינן הנחיות המחייבות את העובד ובהתאם הפרתן מהווה הפרת משמעת. הפרת המשמעת זו יכולה להוביל לנקיטת אמצעים משמעתיים כנגד העובד ואף יכולה להוביל לפיטוריו.

[בימים האחרונים עולה ספק לגבי תוקפם של התקנות לשעת חירום. מאמר זה מפורסם לאור ההנחה שעד מהרה יותקנו תקנות המאריכות את התוקף או יותקנו תקנות חדשות עם שינויים קלים.]