14
יונ

הסוף למריבות: קבוצת הרכישה של חג’ג’ בסומייל הופכת לפרויקט יזמי