06
מאי

הצעה: עו”ד שמייצג את היזם בהתחדשות עירונית לא יוכל לייצג גם את הדיירים