20
אפר

קורונה היא מילת קסם או שאלה ימים לא רגילים? בתי המשפט קובעים החלטות הפוכות