02
אפר

אין לי כסף לשלם שכר דירה – בעל הבית יכול לפנות אותי?