31
מרץ

משרד המשפטים הקים צוות להסדרת סוגיית דמי השכירות בתקופת משבר הקורונה