31
מרץ

משרד האוצר: עיכובים בבנייה ובמסירת דירות לא יוכרו כ”כוח עליון”