30
מרץ

משרד המשפטים הקים צוות מיוחד להסדרת סוגיית דמי השכירות בתקופת משבר הקורונה