24
מרץ

לשכת עוה”ד לכחלון ולבנק ישראל: הקפיאו פירעון הלוואות במשק לחצי שנה