22
מרץ

“סגר מאפשר לשוכרי משרדים לבטל את חוזה השכירות באופן חד צדדי”