05
מרץ

רישום חלקה תלת ממדית


תיקון סעיף 33 לחוק המקרקעין, התשע”ט-2018, שנכנס בדצמבר האחרון, מאפשר רישום של חלקה באופן תלת מימדי קרי, בפרוסות לגובה, תיקון זה הינו אחד ממהלכי החקיקה הגדולים והחשובים בתחום, המחולל שינוי בתפיסה הקניינית ובחזון התכנוני בעתיד הקרוב.

עד היום, כשעסקו בזכות הבעלות בחלקה או במגרש כלשהוא – מדובר היה על בעלות מליבת כדור הארץ עד רום השמים. לא ניתן היה לעסוק בחלק ספציפי במקרקעין ולרשום אותו בנפרד ולמכרו בנפרד.

ההחלטה לתקן את חוק המקרקעין באה במטרה להתאים את רישום הזכויות במקרקעין לתכנון הדינמי הקיים היום, המצריך שימושים רבים בגובה ובעומק הקרקע, ובפרט שימושים מעורבים שכוללים ייעודי קרקע שונים בשכבות קרקע שונות, כדוגמת מנהרות תת קרקעיות וגשרים עיליים לתחבורה או לתשתיות, וכן על מנת להגביר את הסחר בקרקע.

כמו כן, באמצעות התיקון ניתן יהיה במקרים מתאימים לבצע הפקעת מקרקעין באופן מידתי. כך, ניתן יהיה להפקיע רק את חלק הקרקע ההכרחי להפקעה ולא את כל החלקה, והבעלות ביתרת הקרקע תיוותר בבעלות הבעלים המקורי של הקרקע.

יצוין כי בהתאם לתיקון, לא יירשמו יחידות בבית המשותף כחלקות תלת ממדיות ולגביהן ימשיך ההסדר הייחודי הקיים של רישום בית משותף, אך במקרים מסויימים, כמו למשל מצב בו בית המגורים הינו מעל קירוי כביש, ניתן יהיה לרשום בחלקה תלת ממדית בית משותף.אז איך עושים את זה שאלתם?

אז איך עושים את זה שאלתם?

כל התהליך נעשה בשלושה שלבים:

  1. תכנון – הכנת תוכניות סטטוטוריות המאפשרת יצירת מגרש תלת ממדי ואישורה בוועדות התכנון השונות בהתאם לייעוד המגרש.
    1. כאשר הייעוד הינו פרטי – האישור נעשה ע”י ועדה מחוזית או מוסד תכנון ארצי.
    2. כאשר הייעוד הינו ציבורי – הליך האישור נעשה ע”י ועדה מקומית.
  2. מיפוי ומדידה – יוכנו תוכניות תלת ממדיות לצרכי רישום או בשמם המקוצר תמ”ר. תמ”ר- מייצרת חלקות תלת ממדיות ברבדים שונים של הקרקע וכוללת את נתוני החלקה התלת ממדית בקובץ דיגיטלי, לעולם חלקה תלת ממדית לא תחרוג מתחומי הגוש שבאותה הקרקע. את התמ”ר יכין מודד מוסמך והיא תכלול נתוני חלקות, טבלאות וכד’ שבתחומן נוצרו החלקות התלת ממדיות.
  3. רישום – לאחר שתוכנית המתאר מאושרת והתקבל אישור מפ”י, מגיש התיק יעביר את מספר התמ”ר יחד עם כל המסמכים הנדרשים לרישום ללשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציה.