13
פבר

ערבויות ומה שביניהם


משרדנו מלווה יזמים בכל מערכות ההסכמים עם גופים ממוניים למתן ליווי פיננסי לפרויקטים. בנוסף, משרדנו מעניק ליווי משפטי לחברות הביטוח בכל מערך ההסכמים לרבות הערבויות אשר מונפקות על ידם.

עולם הערבויות הוא רחב ומנעד סוגי הערבויות הוא רב ומשתנה מעסקה לעסקה. חשיבות הבקיאות בכל אחת מסוגי הערבויות הינו מהותי ומהווה יתרון לטובת שיפור מקצים ללקוח אותו הוא מייצג. כמו כן, בל נשכח שבמקרים מסויימים צדדי ג’ חשופים להשלכות במקרה של מימוש.

סוגי ערבויות שכיחות :

  • ערבות מכרז

ערבות בה מתחייב הגורם המנפיק שאם יזכה היזם לצורך העניין במכרז ויבקש לסגת מהעסקה לאחר זכייתו יפצה הגורם המנפיק את המוטב בסכום מסויים בד”כ כ 5% מסכום ההצעה במכרז.

 

לכאורה במצב דברים כמו זה חילוט הערבות הינה צעד בטוח של המוטב ומוסכם על הצדדים. עם זאת ניתן לראות כי בתי המשפט לא רואים זאת כשחור לבן אלא כנקודת מוצא בלבד: ויפים הדברים שכתבו בעתירה המנהלית עת”מ (מינהליים י-ם) 42572-04-12 איי ווי סי מערכות בע”מ נ’ שר התקשורת (פורסם בנבו, 05.09.2012):

 

חילוט הערבות אינו פעולה אוטומטית של ועדת המכרזים שאין בצידה שיקול דעת, אלא פעולה שיש לבצעה לאחר הפעלת שיקול דעת בדבר דרך ביצועה …. שיקול הדעת צריך להתבצע לפי מטרות הגשת הערבות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה”.

 

  • ערבות ביצוע

הבטחת עמידותו של הגורם המנפיק כגון: ספק, קבלן וכו’, מקבלת ביטוי בהנפקת ערבות ביצוע בהתאם למוסכם בחוזה בין הצדדים.

גובה הערבות בד”כ עומדת עד כ 10% מסכום העסקה.

תשומת הלב שיש לשים בערבות הביצוע היא אופן מימושה!

תוקפה של ערבות ביצוע נקבע בד”כ לפי הערכת תקופת ביצוע החוזה.

 

  • ערבות טיב

ערבות המונפקת בעיקרה להבטחת טיב העבודה עפ”י התנאים בהסכם בין הצדדים.

גובה הערבות בד”כ עומדת עד כ 10% מסכום העסקה.

גם בערבות טיב יש לתת שומת הלב באופן מימושה!

תוקפה של ערבות הביצוע הינה לפי תקופת האחריות שנקבעה בהסכם בין הצדדים.

 

אלו הערבויות השכיחות כמובן שיש עוד ערבויות רבות ערבות מקדמה, ערבות “מטריה” ועוד…

דגש רב ותשומת לב מיוחדת יש לשים באופן המימוש של כל אחת ואחת מן הערבויות ואילו מסמכים יש להציג לצורך המימוש.