28
ינו

ארנו קפיטל מיישרת קו עם הבנקים: תספק ליזמים פוליסות של איילון ביטוח