15
יול

רכישת נדל”ן ברומניה כאזרח זר לא אפשרית עפ”י החוק הרומני, יחד עם זאת ישראלים רבים מחזיקים נכסים מניבים ברומניה…. הכיצד?

החוק הרומני אינו מאפשר לאזרח זר החזקת נכס רומני, ובכל זאת – הישראלים מושקעים ומרווחים תשואות מהנדל”ן הרומני הצומח – כיצד זה אפשרי? החוק הרומני אינו מאפשר רישום בעלות בקרקע לאזרח שאינו אזרח האיחוד האירופי. הפתרון הנוהג כיום ברכישת דירה ע”י אזרח זר הינו רישום הערת אזהרה על החלק היחסי בקרקע המונעת מכירה.

המכשול העיקרי ברכישת דירה ברומניה נובע מהוראות החוק הרומני. החוק במתכונתו הנוכחית אינו מאפשר רישום הבעלות בקרקע לאזרח זר, שאינו אזרח אחת המדינות החברות האיחוד האירופי. לפיכך, אזרח ישראלי יכול לרשום במרשם המקרקעין הרומני את הבעלות בדירה, אך אינו יכול לרשום את הבעלות בחלק היחסי בקרקע על שמו.
הפתרון הנהוג כיום ברכישת דירה ע”י אזרח ישראלי הינו רישום הדירה ע”ש הרוכש במרשם המקרקעין, ורישום הערת אזהרה על החלק היחסי בקרקע המונעת מכירה. קיימת אפשרות נוספת והיא הקמת חברה רומנית (בבעלות מלאה של הרוכש), כאשר הדירה, לרבות החלק היחסי בקרקע, תהיה רשומה בבעלות החברה, או למזער החלק היחסי בקרקע יהיה רשום ע”ש החברה (פתרון זה צריך להישקל מבחינת מיסויית וכלכלית, שכן לקיומה של חברה רומנית יש עלויות).
חברות ישראליות הבונות בנייני מגורים ברומניה ומוכרות את הדירות גם לקהל הישראלי מצאו גם הן פתרון בדמות חברה ייעודית אשר מוקמת ומחזיקה בחלקים היחסיים של הקרקע עבור רוכשי הדירות הזרים.
שיקולי ניהול הנכס לאחר הרכישה/השקעה:
עוד בטרם רכישת הנכס חשוב לתת את הדעת כיצד ינוהל הנכס – מי יבדוק וישמור על הנכס ויוודא שלא נגרם לו כל נזק או שקיים גורם שפלש או עשה שימוש בנכס ללא רשות.
היעזרות בחברת ניהול ישראלית או רומנית:
אם אין לכם מכר או קרוב משפחה ברומניה, שיכול להקדיש מזמנו כדי לפעול מטעם רוכש הנכס, ניתן לעשות שימוש בחברת ניהול. במקרה כזה חשוב לזכור כי חברת ניהול היא הגורם היחיד שנמצא בקשר עם הנכס עצמו, ומשום כך חשוב לבדוק היטב מי החברה הזו, מי העומדים בראשה ומי הם אנשי הקשר לגבי הנכס. בנוסף, חשוב לדעת מה הוותק שלה ומה כמות הנכסים שהיא מנהלת.לסיכום: השוק הרומני  – יציבות יחסית ומגמה של עליית מחירים מתמדתלסיכום. אמנם השוק הרומני הפגין בשנים האחרונות יציבות יחסית ומגמה של עליית מחירים מתמדת, אולם, ביצוע עסקת נדל”ן ברומניה, ככל עסקה, איננה מבטיחה רווחים או תוצאות מוצלחות בהכרח. יהיה נכון וראוי כי המשקיע פוטנציאלי יבחן היטב את כל המשמעויות הכלכליות והמשפטיות הנובעות והכרוכות ברכישת הנכס ברומניה. על המשקיע לבדוק בצורה דקדקנית ודווקנית את הנכס, תוך מתן מענה לשאלות ולסוגיות המפורטות לעיל. כדי להבטיח ביצוע עסקה בטוחה ראוי ככל הניתן, לפחות בכל הקשור לעניינים אשר בשליטת המשקיע, כגון בדיקת הנכס והליווי על ידי אנשי מקצוע אמינים ושאר הפרמטרים כאמור לעיל, שילווה באנשים מנוסים ואמינים, תוך ניצול החושים העסקיים.

*** המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.