14
יול

הצעת החוק השנייה להתמודדות עם “דייר סרבן”: “פינוי ובינוי (פיצויים) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)”

חוק פינוי ובינוי (פיצויים) נועד להתמודד עם הקושי באי-יציאתן לפועל של עסקאות פינוי ובינוי. קושי זה נוצר לאור התנגדות בלתי סבירה של אחד או יותר מבעלי הדירות, וזאת חרף העובדה ששיעור משמעותי מבין בעלי הדירות מעוניינים בעסקה.

הצעת החוק השנייה להתמודדות עם “דייר סרבן”:

“פינוי ובינוי (פיצויים) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)”

הצעת החוק השנייה להתמודדות עם “דייר סרבן” נקראת פינוי ובינוי (פיצויים) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר). חוק פינוי ובינוי (פיצויים) נועד להתמודד עם הקושי באי-יציאתן לפועל של עסקאות פינוי ובינוי. קושי זה נוצר לאור התנגדות בלתי סבירה של אחד או יותר מבעלי הדירות, וזאת חרף העובדה ששיעור משמעותי מבין בעלי הדירות מעוניינים בעסקה.

הצורך בהסכמת כל בעלי הדירות לשם ביצוע עסקת פינוי ובינוי מקנה לבעל דירה עמדת מיקוח בעייתית, שבה הוא עלול לעשות שימוש לרעה, לעתים גם במחיר הכשלת העסקה. בעקבות זאת נקבע כי בעלי הדירות המעוניינים בחתימת ההסכם, יוכלו לתבוע נזיקית בעלי דירות המסרבים להצטרף למיזם פינוי ובינוי מסיבות שאינן סבירות. כך, אותם סרבנים יחויבו בתשלום פיצויים לשאר בעלי הדירות, בשל הנזק שנגרם להם מאובדן העסקה.

ואולם, סעד הפיצויים הקבוע בחוק הקיים אינו מספק, שכן בפועל עדיין קיים קושי רב בקידום עסקאות פינוי ובינוי בגלל מצבים אלה. התיקון להצעת החוק מציע להעניק לבית המשפט גם את הסמכות להורות בצו על פינויו של בעל דירה הסרבן, באופן שיאפשר קידום יציאתה של עסקת הפינוי ובינוי לפועל; וכן למנות אדם שיוכל לפעול למימוש עסקאות אלו.

על פי ההצעה, כאשר תהיה קיימת הסכמה של רוב (כ- 80%) מבין בעלי הדירות להסכם פינוי ובינוי, יוכל בית המשפט להטיל על הדייר הסרבן אחת משתי סנקציות: האחת זו הקבועה כבר היום בחוק – חובת פיצוי לדיירים שנפגעו מהסירוב; ולחילופין, יוכל בית המשפט להורות בצו על פינוי הדירה של דייר סרבן ולמנות אדם שיהיה מוסמך להתקשר בשם אותו דייר בעסקה.

לדברי שקד, “חוקים אלו נועדו להקל על ביצוע עסקאות של פינוי-בינוי ולפעול למען התחדשות עירונית. התחדשות עירונית מהווה ניצול נכון יותר של המשאבים, דואגת להעלאת איכות חיי הדיירים, חשובה לפיתוח וחידוש תשתיות ציבוריות ושטחים פתוחים ומהווה פתרון למצוקת הדיור החמורה בישראל. על כן, עלינו לאמץ את הכלים הנכונים להתמודדות עם תופעות המונעות התקדמותן של פרויקטים מבורכים מסוג זה. הצעת חוק המעאכרים למשל, מפסיקה מצב של ניצול אנשים ומפנה את המקום לניצול משאבי הטבע. זהו סדר הדברים הנכון”.

שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, הוסיף כי “ישנה חשיבות רבה לייעול שיטות ולזירוז תהליכים בתחום הדיור, שחלקם מתעכבים במשך שנים. אחת המשימות העיקריות שלנו היא המאבק בבירוקרטיה ובחסמים. עלינו למנוע מצבים שבהם בעקבות עסקאות בעייתיות שדיירים נקלעים אליהן או בעקבות סכסוכי דיירים, נעצרים פרויקטים בהיקפים גדולים, שאמורים לתרום לציבור הרחב. יש לנו אחריות לתושבים שמעוניינים לשפר את תנאי המגורים שלהם, ולכן אנו פועלים בכל המישורים, כדי לאפשר להם להגשים את תכוניותיהם, שמיטיבות עם כל אזור המגורים שלהם”.