07
יול

מינהל התכנון: תמ”א 38 תסתיים ב-18 במאי 2020