02
יול

מנהל התכנון: אין מקום להמשיך את תוכנית תמ”א 38