17
נוב

קבוצת סיכון: “היום לא הייתי נכנס לקבוצת רכישה”