17
ספט

“הקבלן הבטיח להעביר את הדירה על שמינו אך הפר את החוזה”