25
יונ

מי יחתום על חוזה פינוי בינוי במקרה של יורשים ?!