25
יונ

“לקחו את הקרקע שלי והפקיעו אותה מבלי לעדכן אותי”