29
אפר

עפולה: שכונת ענק עם 1,500 דירות חדשות בעסקת קומבינציה בלווי מחלקת הנדל”ן במשרדינו