26
ספט

לשכת עורכי הדין: לקדם חקיקה בעניין קבוצות הרכישה