14
מרץ

הוויכוח בין הקבלנים ומכבי האש על תמ”א 38 מגיע לביהמ”ש